Meny

Planlegging og utvikling av infrastruktur (vei, vann og avløp m.m.)

Vi har både planlagt, ledet og gjennomført ulike prosjekter knyttet til infrastruktur. Vår oppgave har vært prosjekt- og prosessledelse, samt økonomiske og juridiske vurderinger.

Vi har jobbet sammen med rådgivende ingeniører som har hatt ansvaret for teknisk planlegging. Invida har også hatt ansvar for informasjonsarbeid, kundekontakt og avklaringer overfor offentlige myndigheter.  

Her er noen eksempler:

  • Interkommunal plan for vann- og avløp på Gautefallheia, Nissedal og Drangedal kommuner
  • Forprosjekt kombinert ski- og vegtunnel på Vegglifjell for Kongsbergregionen ved kommunene Tinn og Rollag
  • Mulighetsanalyse for kombinert ski- og veitunnel på Vegglifjell for kommunene Tinn og Rollag
  • Utvikling av infrastruktur i eksisterende hytteområder, Blefjell vann- og avløpsselskap as, Djupsjøen vann- og avløpsselskap AS mfl.
  • Prosjektansvarlig for forstudie og bistand for forprosjektet, Utviklingsplan for Blefjell

Tjenester

Prosjektledelse

Prosjektledelse

Kjernekompetanse er planlegging, ledelse – og ikke minst vår gjennomføringsevne! Og å lage en god prosess mellom flere som må væ...

Offentlig planlegging

Offentlig planlegging

Vi har bistått offentlige myndigheter med prosessledelse og ulik bistand i forbindelse med

  • Kommuneplaner
  • Sektorplaner
  • Strategi- og styringsdokumenter...
Bedriftsetablering og utvikling

Bedriftsetablering og utvikling

Vi har bistått mange bedrifter med oppstart, og i omstillingsperioder. Vi påtar oss også styreverv i flere virksomheter.