Meny

Om Invida

Dag Åsmund er utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole på Ås (Universitetet for miljø- og biovitenskap), økonomi og ressursforvaltning med hovedretning bygde- og næringsutvikling.Han har også tatt kurs i styrekompetanse og management program innen nettverksøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Dag Åsmund har tidligere vært jordbruksleder og fagsjef for avdeling næring og miljø i Nore og Uvdal kommune. Han har også drevet jord- og skogbruk, samt innenfor reiseliv. I 1997 startet han egen virksomhet med rådgivning og prosjektledelse, og i 2004 tok han initiativ til etablering av Invida. Fra september 2013-2018 jobbet han i halv stilling som samfunnsutvikler i Rollag kommune. Nå kombinerer han rådgivning og prosjektledelse i Invida, samt arbeid med virksomheter han har eierskap i. Dette gir en erfaringsbakgrunn som kommer til nytte for kundene, også i Invida AS.

Kontakt oss på e-post: post@invida.no eller telefon: 900 40 593 , og finn ut om Invida AS kan hjelpe deg, din organisasjon eller virksomhet.