Meny

Offentlig planlegging

Vi har bistått offentlige myndigheter med prosessledelse og ulik bistand i forbindelse med

  • Kommuneplaner
  • Sektorplaner
  • Strategi- og styringsdokumenter
  • Utviklingsplaner på fagnivå

Her er noen eksempler:  

  • Prosessledelse ved utarbeidelse av ny kommuneplan, samfunnsdelen, Nore og Uvdal kommune
  • Prosessledelse ved utarbeidelse av planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, Nore og Uvdal kommune
  • Prosessledelse ved utarbeidelse av planprogram med planstrategi for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, Rollag kommune
  • Rådgivning og bistand i forbindelse med utarbeidelse av overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen 2010-2021
  • Konsekvensanalyse for Rollag kommune vedrørende nødvendig omstilling av kommune og lokalsamfunn
  • Rådgivning, analyse og prosessledelse i forbindelse med strategisk næringsplan for Nore og Uvdal kommune

Tjenester

Prosjektledelse

Prosjektledelse

Kjernekompetanse er planlegging, ledelse – og ikke minst vår gjennomføringsevne! Og å lage en god prosess mellom flere som må væ...

Planlegging og utvikling av infrastruktur

Planlegging og utvikling av infrastruktur

Vi har både planlagt, ledet og gjennomført ulike prosjekter knyttet til infrastruktur. Vår oppgave har vært prosjekt- og pros...

Bedriftsetablering og utvikling

Bedriftsetablering og utvikling

Vi har bistått mange bedrifter med oppstart, og i omstillingsperioder. Vi påtar oss også styreverv i flere virksomheter.