Planlegging og utvikling av infrastruktur (vei, vann og avløp m.m.)


Vi har både planlagt, ledet og gjennomført ulike prosjekter knyttet til infrastruktur. Vår oppgave har vært prosjekt- og prosessledelse, samt økonomiske og juridiske vurderinger.

 

Vi har jobbet sammen med rådgivende ingeniører som har hatt ansvaret for teknisk planlegging. Invida har også hatt ansvar for informasjonsarbeid, kundekontakt og avklaringer overfor offentlige myndigheter.   

 

Her er noen eksempler:

  • Interkommunal plan for vann- og avløp på Gautefallheia, Nissedal og Drangedal kommuner
  • Forprosjekt kombinert ski- og vegtunnel på Vegglifjell for Kongsbergregionen ved kommunene Tinn og Rollag
  • Mulighetsanalyse for kombinert ski- og veitunnel på Vegglifjell for kommunene Tinn og Rollag
  • Utvikling av infrastruktur i eksisterende hytteområder, Blefjell vann- og avløpsselskap as
  • Prosjektansvarlig for forstudie og bistand for forprosjektet, Utviklingsplan for Blefjell

Invida as | 3622 Svene | org.nr. 986 777 008 mva | tlf: 900 40 593 | e-post: post@invida.no | Copyright © 2012 - invida.no

Powered by Mosoft : Web