Offentlig planlegging

Vi har bistått offentlige myndigheter med prosessledelse i forbindelse med:

  • Kommuneplaner
  • Sektorplaner 
  • Strategi- og styringsdokumenter
  • Utviklingsplaner på fagnivå

Her er noen eksempler:  

  • Prosessledelse ved utarbeidelse av ny kommuneplan, samfunnsdelen, Nore og Uvdal kommune
  • Prosessledelse ved utarbeidelse av planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, Nore og Uvdal kommune
  • Prosessledelse ved utarbeidelse av planprogram med planstrategi for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, Rollag kommune
  • Rådgivning og bistand i forbindelse med utarbeidelse av overordnet styrings- og strategidokument for Kongsbergregionen 2010-2021
  • Konsekvensanalyse for Rollag kommune vedrørende nødvendig omstilling av kommune og lokalsamfunn
  • Rådgivning, analyse og prosessledelse i forbindelse med strategisk næringsplan for Nore og Uvdal kommune

Invida as | 3622 Svene | org.nr. 986 777 008 mva | tlf: 900 40 593 | e-post: post@invida.no | Copyright © 2012 - invida.no

Powered by Mosoft : Web